Momenteel is de sector transport & logistiek een van de belangrijkste economische activiteiten van het land en draagt hij bij tot de goede werking van diverse sectoren, waaronder: industrie, agro-industrie en detailhandel. 

In wezen doorlopen alle producten en diensten die wij consumeren een proces van inzameling en distributie. Logistiek is het hele proces van onze aankopen op de markt, elektronische producten, kleding, aankopen via e-commerce en toepassingen voor het bestellen van levensmiddelen. Bouw transport 

Daarom is inzicht in de concepten van transport & logistiek van essentieel belang om op de hoogte te blijven van de definities van deze bedrijfstak die voor ons allen zo belangrijk is. Bouw Transport 

1. Logistiek concept 

Het komt vaak voor dat mensen logistiek uitsluitend en alleen als vervoer beschouwen. Aldus ontstaat een onjuist en beperkt beeld van het begrip, dat in werkelijkheid ook andere gebieden omvat.  

Vereenvoudigd kan men stellen dat het begrip transport & logistiek verband houdt met het beheer van middelen en middelen die de levering van producten op een bepaalde plaats en gedurende een bepaalde periode mogelijk maken. 

Om dit hele proces te doen slagen, moeten echter ook andere aspecten in aanmerking worden genomen. Wanneer we het over logistiek hebben, hebben we het dan ook over verschillende processen die deze overgang van producten van “Punt A” naar “Punt B” ondersteunen, zoals het beheer van mensen, voorraad, routes en zelfs weersomstandigheden die storingen kunnen veroorzaken. 

2. Geïntegreerde logistiek 

Deze definitie van logistiek heeft als hoofddoel de integratie van de logistieke processen, d.w.z. dat alle stadia die bij deze keten betrokken zijn, met elkaar verbonden moeten zijn via een systeem dat het bedrijf meer efficiëntie en bijgevolg betere resultaten oplevert.  

Daarom wordt bij geïntegreerde logistiek gestreefd naar een grotere aandacht voor het toezicht op het gehele proces, zodat een specifieke controle mogelijk is vanaf het verkoopproces tot de aankomst van het product bij de eindafnemer.  

3. Omgekeerde logistiek 

In tegenstelling tot de primaire weg van de logistiek, namelijk het verplaatsen van producten van de fabrikant naar de consument, is de omgekeerde logistiek precies op het tegenovergestelde gericht, namelijk het terugbrengen van producten naar degenen die ze hebben geproduceerd. 

De belangrijkste doelstellingen zijn dus de teruggave van producten die problemen opleveren of die op de een of andere manier kunnen worden hergebruikt, zoals materialen die in het productieproces worden gebruikt of producten die bestemd zijn om op de juiste manier te worden verwijderd.