De belangrijkste aspecten bij in employment screening

In employment screening kan een van de belangrijkste onderdelen zijn van het aannemen of ontslaan van iemand van uw bedrijf. Screening helpt ervoor te zorgen dat werknemers geschikt zijn voor de baan en dat niet iedereen zomaar de straat op kan lopen en een baan bij uw bedrijf kan krijgen. Er is geen garantie dat u de beste medewerkers in dienst houdt zonder ze te screenen. Er zijn een paar basiscomponenten bij het screenen van werkgelegenheid. Deze componenten omvatten het bepalen van de geschiktheid van een potentiële sollicitant, het analyseren van actuele werknemersinformatie, het controleren van de criminele achtergrond van een potentiële sollicitant en het verifiëren van eventuele opleiding die een potentiële kandidaat heeft genoten.

De tweede stap

De tweede stap in het proces van in employment screening is het uitvoeren van een grondige antecedentenonderzoek. Door een antecedentenonderzoek uit te voeren, kunt u meer te weten komen over de financiële status van een potentiële werknemer en kunt u controleren of die kandidaat ooit is opgelicht of fraude heeft gepleegd op de werkplek. Het kan u ook helpen meer te weten te komen over het karakter, de waarden en eigenschappen van een potentiële werknemer. Een volledige antecedentenonderzoek omvat een volledige geschiedenis van een persoon, verleden en heden. Het uitvoeren van een antecedentenonderzoek is noodzakelijk om een ​​volledig beeld te krijgen van het prestatievermogen, de geschiktheid voor de functie en het al dan niet geluk brengen van de werkplek.

De laatste stap

De laatste stap in het proces van arbeidsscreening is een grondige verificatie. Verificatie meet de geschiktheid van een kandidaat voor de functie. Het bestaat uit een zorgvuldige beoordeling van de sollicitatie van een kandidaat, het invullen van een persoonlijke geschiedenisvragenlijst, interviews en professionele of educatieve achtergrondcontroles. Deze stap in het sollicitatieproces verifieert of een persoon inderdaad een geschikte kandidaat is voor de baan en helpt het aantal afwijzingen tijdens het wervingsproces te verminderen. Een geweldig hulpmiddel voor het screenen van werk is een achtergrondcontrole of Global Verification Network (GVN). Een antecedentenonderzoek is een diepgaand onderzoek van iemands vroegere dienstbetrekking, criminele geschiedenis, opleidingsachtergrond en andere informatie.