BIM

De rollen binnen BIM

Wie zich in de bouwsector beweegt is er ongetwijfeld wel eens een keer mee in aanraking gekomen. Het BIM-model. Van de opdrachtgevers tot de installateurs. Van de aannemers tot de architecten. Iedereen is erbij gebaat wanneer het bouwproces voorspoedig verloopt. Om die reden wordt er sinds enkele jaren vaak volgens het BIM-principe gewerkt. Hierin worden alle werkzaamheden nauwkeurig gecoördineerd. Welke rollen er binnen dit proces te verdelen vallen, vertellen we in deze blog. Hierbij geven wij The BIM Engineers het woord.

BIM manager

De opperbaas binnen het bouwproces is de BIM manager. Hij of zij is eindverantwoordelijk voor het project en initieert daarom de meeste processen. Ook bepaalt deze persoon het beleid dat door de betrokken partijen gevolgd moet worden. Maar dat niet alleen. Hij of zij zorgt er ook voor dat er relevante contracten gesloten worden en belangrijke beslissingen worden gemaakt. In de meeste gevallen is het de directeur of bedrijfsleider die deze taak op zich neemt. Het kan – ten behoeve van een frisse blik – echter ook uitbesteed worden.

BIM regisseur

De BIM manager heeft ontzettend veel taken en verantwoordelijkheden. Daarom besteedt hij of zij er ook vaak een paar uit. Zo kan er iemand worden aangesteld om het gehele proces te bewaken. Deze persoon wordt de BIM regisseur genoemd. Deze stelt de doelen, eisen en randvoorwaarden van een bouwproject op en bewaakt deze. Dit doet hij of zij door nauw met alle partijen samen te werken. Er wordt gezorgd dat alle afspraken goed met elkaar worden afgestemd.

BIM coördinator

Om te voorkomen dat processen langs elkaar heen gaan lopen, wordt er vaak ook een BIM coördinator aangesteld. Hij of zij is verantwoordelijk voor het protocol en de naleving ervan. Het richt het uiteindelijk BIM-model in en toetst deze waar nodig. Ook stuurt deze persoon verschillende mensen aan. Denk aan de BIM modelleurs. Om deze laatste groep te kunnen aansturen, moet de BIM coördinator inhoudelijke vakkennis hebben. In de meeste gevallen zie je dan ook dat hij of zij eerder werkzaam is geweest als BIM modelleur.

Binnen het BIM-traject werk je met meerdere partijen samen. Om alle informatiestromen en werkzaamheden efficiënt te kunnen stroomlijnen, zijn er verschillende functies ontwikkeld. Hieronder vallen: de BIM manager, de BIM regisseur en de BIM coördinator.