Arbeidsrecht

De 5 onderdelen van het arbeidsrecht

In Nederland zijn de rechten plichten van werkgevers en werknemers binnen de wet vastgelegd. Deze teksten kunnen vaak uitsluitsel bieden wanneer er op de werkvloer een geschil ontstaat. In het Nederlandse rechtssysteem wordt er – als het over deze zaken gaat – over arbeidsrecht gesproken. Binnen dit rechtsgebied zijn weer een aantal onderdelen te onderscheiden. De specialisten van BvdV vertellen je in deze blog meer. 

1. Arbeidsovereenkomsten

In het bedrijfsleven staat het bol van de arbeidsovereenkomsten. In Nederland zijn er verschillende varianten mogelijk. Toch zijn de rechten en plichten in veel gevallen in grote lijnen hetzelfde. Bij het opstellen en beoordelen van een contract heb je met tal van regels en wetten te maken. Wanneer deze – dreigen te – worden geschonden, is dit vaak een kwestie die binnen het arbeidsrecht uitgevochten dient te worden. 

2. Loongeschillen

Het zou zo simpel moeten zijn: loonbetaling. Toch worden er in Nederland met enige regelmaat rechtelijke geschillen over uitgevochten. Werkgevers die nog (achterstallig) loon verschuldigd zijn, vormen hiervan het overgrote deel. Dit kan bijvoorbeeld doordat zijn failliet zijn gegaan. Of omdat zij menen dat zij het loon van hun werknemers niet hoeven door te betalen wegens ziekte. 

3. Ontslagrecht

Wanneer mag een werknemer eigenlijk ontslagen worden? Hier zijn de meningen over verdeeld. Toch is er maar één tekst leidend: de Nederlandse Wet. Hierin staat genoteerd wanneer een ontslag gerechtvaardigd is. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij verwijtbaar gedrag. Wanneer een werknemer echter meent dat zijn of haar ontslag onterecht is, kan deze worden aangevochten. 

4. Juridische overeenkomsten

De daadwerkelijke arbeidsovereenkomst is vaak slechts een onderdeel van het gehele contract. In de tekst staan vaak ook andere juridische overeenkomsten vermeld. Denk aan zaken, zoals: concurrentie- en relatiebeding. De geschillen die aan deze teksten gerelateerd zijn, worden ook binnen het arbeidsrecht uitgevochten. 

5. Aansprakelijkheid arbeidsongeval

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Ook op de werkvloer. Maar wie is er in zo’n geval eigenlijk aansprakelijk? Deze kwesties worden binnen het arbeidsrecht beantwoord. Zo weten zowel de werkgever als de werknemer waar zij aan toe zijn. Voor alles geldt echter: voorkomen is beter dan genezen.